Studenterrådet søger et rusformandsskab 2019

Studenterrådet søger et rusformandskab til at stå for rusvejledningen 2019.
Rusformandskabet består normalt af to personer, som får det overordnede ansvar for, at rusvejlederne får den nødvendige uddannelse, og at rusvejledningen i det hele taget afvikles på tilfredsstillende vis. 

Deadline for at ansøge er mandag d. 15 oktober kl. 12:00 
Den skriftlige ansøgning skal sendes til:                                
oek-naestformand@studenterraadet.dk

Læs det fulde stillingsopslag her